Новини

ПОКАНА ЗА ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 МАЙ 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на шесто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

27.05.2020 г. /сряда/ от  13:30 часа в залата на Общински театър "Възраждане" при следния проект за: