Новини

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕШЕ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

На сесията от 29.04.2020 г. Общински съвет - Септември прие Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Също така бяха приети Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година и Годишен план за младежта за 2020 година