Новини

ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 АВГУСТ 2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, зам. председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на двадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

30.08.2021 г. (понеделник) от 13:30 часа в Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: