Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2022

На основание чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта е необходимо разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г.  

В тази връзка се налага планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.

Целта на разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г. е да се създадат реални възможности младите хора да се изявяват и реализират своите качества и талант.

Подробно с мотивите и проекта на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г. може да се запознаете тук.