Проекти на нормативни актове

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г.

Мотиви към Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г.
[Дата на публикуване - 11 януари 2022 г.]

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2022 г.
[Дата на публикуване - 11 януари 2022 г.]