Новини

ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 МАРТ 2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

31.03.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: