Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28 АПРИЛ 2022

Допълнителни точки към дневния ред за предстояща редовна сесия на 28 АПРИЛ 2022 г.