Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ЮНИ 2022

Допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 22 ЮНИ 2022 г.