Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 24 АВГУСТ 2022

Допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 24 АВГУСТ 2022 г.