Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 30 АВГУСТ 2022

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 30 АВГУСТ 2022 г.