Новини

НА 30 АВГУСТ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 август 2022 година се проведе тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

 

Взетите решения може да видите тук.