Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2022

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и трето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

28.09.2022г. (сряда) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет Септември, при следния проект за: