Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 23 НОЕМВРИ 2022

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 23 НОЕМВРИ 2022 г.