Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2022

Допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 21 ДЕКЕМВРИ 2022 г.