Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 ДЕКЕМВРИ 2022

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

29.12.2022г. (четвъртък) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: