Новини

НА 29 ДЕКЕМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 29 декември 2022 година се проведе тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.