Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2023

Целта на разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г. е да подпомага младите хора като активна част от Европейската общност в тяхното развитие и съхранение, като личности, като активни граждани, както и да създаде благоприятна и подкрепяща среда за младежта в община Септември.

Подробно с мотивите  и проекта на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г. може да се запознаете тук.