Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28 ФЕВРУАРИ 2023

Допълнителни точки към дневния ред за предстояща редовна сесия на 28 ФЕВРУАРИ 2023 г.