Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 ЮЛИ 2023

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 21 ЮЛИ 2023 г.