Новини

НА 28 ЮЛИ 2023 СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 28 юли 2023 година се проведе четиридесет и третото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.