Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 24 АВГУСТ 2023

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 24 АВГУСТ 2023 г.