Новини

ПОКАНА ЗА ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 НОЕМВРИ 2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на първо извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

20.11.2023 г. (понеделник) от 17:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: