Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 ЯНУАРИ 2024

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четвърто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

30.01.2024 г. (вторник) от 16:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: