Новини

ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 25 ЯНУАРИ 2024

Нова, допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 25 ЯНУАРИ 2024 г.