Новини

НА 29 АПРИЛ 2024 СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 29 април 2024 година се проведе седмото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.