Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 МАЙ 2024

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на постоянните комисии свикват заседания на 22 МАЙ 2024 г.