Новини

ПОКАНА ЗА ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 МАЙ 2024

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заместник председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на осмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

29.05.2024 г. (сряда) от 16:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: