Новини

ПОКАНА ЗА ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 ЮНИ 2024

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на девето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

26.06.2024 г. (сряда) от 16:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: