Новини

СПРАВКАТА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

В срока за обществено обсъждане по чл. 26, ал. 4 от ЗНА не са постъпили предложения и възражения от граждани и организации.

Подробно със справката може да се запознаете тук.