Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2019

Проектът за приемане на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2019 г. ведно с мотивите за неговото приемане е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 21.02.2019 г. за обществено обсъждане.

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения и становища по предложения проект.