Новини

Покажи брой 
ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2022
НА 30 НОЕМВРИ 2021 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ПРОЕКТ И МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА", БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 НОЕМВРИ 2021
ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА", БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ
ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 НОЕМВРИ 2021
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 НОЕМВРИ 2021
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 НОЕМВРИ 2021