Новини

Покажи брой 
НА 31 ОКТОМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2022
ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 ОКТОМВРИ 2022
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 ОКТОМВРИ 2022
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 ОКТОМВРИ 2022
НА 28 СЕПТЕМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2022
ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2022
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2022