Новини

ПОКАНА ЗА ТРИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 ДЕКЕМВРИ 2020

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тринадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

30.12.2020г. /сряда/ от 13:30 часа в залата на Общински театър „Възраждане“, при следния проект за: