Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ЮНИ 2023

Допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 22 ЮНИ 2023 г.