РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №40 от заседанието, проведено на 07.09.2017 г.

  РЕШЕНИЕ №813/07.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 26 септември 2017 г.]

Относно: Предложение за избор на Председател на Общински съвет