РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Покажи брой 
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОСПОРЕНИ
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОТМЕНЕНИ
Решения, взети с Протокол №1 от заседанието, проведено на 04.11.2015 г.
Решения, взети с Протокол №2 от заседанието, проведено на 11.11.2015 г.
Решения, взети с Протокол №3 от заседанието, проведено на 30.11.2015 г.
Решения, взети с Протокол №4 от заседанието, проведено на 22.12.2015 г.
Решения, взети с Протокол №5 от заседанието, проведено на 28.01.2016 г.
Решения, взети с Протокол №6 от заседанието, проведено на 26.02.2016 г.
Решения, взети с Протокол №7 от заседанието, проведено на 10.03.2016 г.
Решения, взети с Протокол №8 от заседанието, проведено на 30.03.2016 г.
Решения, взети с Протокол №9 от заседанието, проведено на 26.04.2016 г.
Решения, взети с Протокол №10 от заседанието, проведено на 04.05.2016 г.
Решения, взети с Протокол №11 от заседанието, проведено на 26.05.2016 г.
Решения, взети с Протокол №12 от заседанието, проведено на 08.06.2016 г.
Решения, взети с Протокол №13 от заседанието, проведено на 16.06.2016 г.
Решения, взети с Протокол №14 от заседанието, проведено на 28.06.2016 г.
Решения, взети с Протокол №15 от заседанието, проведено на 15.07.2016 г.
Решения, взети с Протокол №16 от заседанието, проведено на 28.07.2016 г.
Решения, взети с Протокол №17 от заседанието, проведено на 08.08.2016 г.
Решения, взети с Протокол №18 от заседанието, проведено на 30.08.2016 г.
Решения, взети с Протокол №19 от заседанието, проведено на 09.09.2016 г.
Решения, взети с Протокол №20 от заседанието, проведено на 26.09.2016 г.
Решения, взети с Протокол №21 от заседанието, проведено на 25.10.2016 г.
Решения, взети с Протокол №22 от заседанието, проведено на 29.11.2016 г.
Решения, взети с Протокол №23 от заседанието, проведено на 19.12.2016 г.
Решения, взети с Протокол №24 от заседанието, проведено на 20.01.2017 г.
Решения, взети с Протокол №25 от заседанието, проведено на 07.02.2017 г.
Решения, взети с Протокол №26 от заседанието, проведено на 13.02.2017 г.
Решения, взети с Протокол №27 от заседанието, проведено на 22.02.2017 г.
Решения, взети с Протокол №28 от заседанието, проведено на 21.03.2017 г.
Решения, взети с Протокол №29 от заседанието, проведено на 28.03.2017 г.
Решения, взети с Протокол №30 от заседанието, проведено на 04.04.2017 г.
Решения, взети с Протокол №31 от заседанието, проведено на 27.04.2017 г.
Решения, взети с Протокол №32 от заседанието, проведено на 18.05.2017 г.
Решения, взети с Протокол №33 от заседанието, проведено на 30.05.2017 г.
Решения, взети с Протокол №34 от заседанието, проведено на 05.06.2017 г.
Решения, взети с Протокол №35 от заседанието, проведено на 28.06.2017 г.
Решения, взети с Протокол №36 от заседанието, проведено на 12.07.2017 г.
Решения, взети с Протокол №37 от заседанието, проведено на 19.07.2017 г.
Решения, взети с Протокол №38 от заседанието, проведено на 31.07.2017 г.
Решения, взети с Протокол №39 от заседанието, проведено на 28.08.2017 г.
Решения, взети с Протокол №40 от заседанието, проведено на 07.09.2017 г.
Решения, взети с Протокол №41 от заседанието, проведено на 29.09.2017 г.
Решения, взети с Протокол №42 от заседанието, проведено на 25.10.2017 г.
Решения, взети с Протокол №43 от заседанието, проведено на 09.11.2017 г.
Решения, взети с Протокол №44 от заседанието, проведено на 20.12.2017 г.
Решения, взети с Протокол №45 от заседанието, проведено на 04.01.2018 г.
Решения, взети с Протокол №46 от заседанието, проведено на 30.01.2018 г.
Решения, взети с Протокол №47 от заседанието, проведено на 07.02.2018 г.
Решения, взети с Протокол №48 от заседанието, проведено на 27.02.2018 г.
Решения, взети с Протокол №49 от заседанието, проведено на 28.03.2018 г.
Решения, взети с Протокол №50 от заседанието, проведено на 27.04.2018 г.
Решения, взети с Протокол №51 от заседанието, проведено на 29.05.2018 г.
Решения, взети с Протокол №52 от заседанието, проведено на 27.06.2018 г.
Решения, взети с Протокол №53 от заседанието, проведено на 26.07.2018 г.
Решения, взети с Протокол №54 от заседанието, проведено на 31.08.2018 г.
Решения, взети с Протокол №55 от заседанието, проведено на 28.09.2018 г.
Решения, взети с Протокол №56 от заседанието, проведено на 30.10.2018 г.
Решения, взети с Протокол №57 от заседанието, проведено на 29.11.2018 г.
Решения, взети с Протокол №58 от заседанието, проведено на 27.12.2018 г.
Решения, взети с Протокол №59 от заседанието, проведено на 30.01.2019 г.
Решения, взети с Протокол №60 от заседанието, проведено на 27.02.2019 г.
Решения, взети с Протокол №61 от заседанието, проведено на 26.03.2019 г.
Решения, взети с Протокол №62 от заседанието, проведено на 24.04.2019 г.
Решения, взети с Протокол №63 от заседанието, проведено на 29.05.2019 г.
Решения, взети с Протокол №64 от заседанието, проведено на 26.06.2019 г.
Решения, взети с Протокол №65 от заседанието, проведено на 31.07.2019 г.
Решения, взети с Протокол №66 от заседанието, проведено на 26.08.2019 г.
Решения, взети с Протокол №67 от заседанието, проведено на 17.09.2019 г.