Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИКОНОМИЧАСКАТА КОМИСИЯ СВИКВА ЗАСЕДАНИЕ НА 8 ЮНИ

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателят на постоянната комисия по икономическо развитие свиква заседание на

08.06.2021г. /вторник/  от 16:30 часа в сградата на Община Септември при следния дневен ред: