Новини

ПОКАНА ЗА ОСМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 8 ЮНИ 2021

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на осмо извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

08.06.2021 г. /вторник/ от 17:30 часа в Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: