РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №58 от заседанието, проведено на 22.08.2023 г.

РЕШЕНИЕ №1232/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1177/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.31.783 в м. „Юручуша“ с НТП пасище, с площ от 71 107 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1231/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1169/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор10820.29.306 в м. „Ружена поляна“ с НТП пасище, с площ от 27 566 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1230/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1173/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.40.334 в м. „Баталите“ с НТП пасище, с площ от 43 508 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1229/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1166/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10104.19.82 в м. „Черния вир“ с НТП пасище, с площ от 32 600 кв.м. по кадастралната карта на с. Варвара, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1228/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1165/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10104.23.84 в м. „Черния вир“ с НТП пасище, с площ от 35 156 кв.м. по кадастралната карта на с. Варвара, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1227/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1171/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.40.340 в м. „Баталите“ с НТП пасище, с площ от 5 667 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1226/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1168/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 67009.19.8 в м. „Вакарелката“ с НТП пасище, с площ от 12 551 кв. м. по кадастралната карта на с. Славовица, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1225/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1176/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.31.785 в м. „Юручуша“ с НТП пасище, с площ от 480 967 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1224/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1175/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.40.326 в. м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 33 542 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1223/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1170/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.29.304 в м. „Ружина поляна“ с НТП – пасище, с площ от 44 191 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1222/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1167/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 67009.19.19 в м. „Вакарелката“ с НТП – пасище, с площ от 28 794 кв. м. по кадастралната карта на с. Славовица, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1221/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1172/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.40.330 в м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 43 508 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1220/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1178/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66264.11.401 в м. „Адата“ с НТП – пасище, с площ от 7 436 кв. м. по кадастралната карта на гр. Септември, община Септември от „пасище“ в „гори и храсти в земеделска земя“

РЕШЕНИЕ №1219/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1174/28.07.2023г. на Общински съвет, гр. Септември, с което е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.27.213 в м. „Каменлив път“ с НТП – пасище, с площ от 748 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №1218/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1158 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1217/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1157 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1216/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1156 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1215/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1155 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1214/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1154 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1213/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1153 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1212/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1152 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1211/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1151 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1210/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1150 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1209/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1149 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1208/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1148 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1207/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1147 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1206/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1146 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1205/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1145 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1204/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1144 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1203/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1143 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1202/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1142 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1201/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1141 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1200/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1140 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1199/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1139 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1198/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1138 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1197/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1137 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1196/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1136 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1195/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1135 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1194/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1134 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1193/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1133 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1192/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1132 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1191/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1131 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1190/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1130 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМ

РЕШЕНИЕ №1189/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1129 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1188/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1128 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1187/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1127 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1186/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1126 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1185/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1125 от 28.07.2023 г., взето с Протокол № 57 от редовно заседание за Общински съвет Септември, проведено на 28.07.2023 г., по реда на чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №1184/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.019-0010-C01 от 09.08.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „ Инвестиции в общински пътища на територията на община Септември“

РЕШЕНИЕ №1183/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Приемане на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Септември за 2023 г.

РЕШЕНИЕ №1182/22.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 25 август 2023 г.,]

ОТНОСНО: Бюджет на Община Септември за 2023 г.