РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Покажи брой 
Решения, взети с Протокол №1 от заседанието, проведено на 06.11.2019 г.
Решения, взети с Протокол №2 от заседанието, проведено на 14.11.2019 г.
Решения, взети с Протокол №3 от заседанието, проведено на 28.11.2019 г.
Решения, взети с Протокол №4 от заседанието, проведено на 12.12.2019 г.
Решения, взети с Протокол №5 от заседанието, проведено на 19.12.2019 г.
Решения, взети с Протокол №6 от заседанието, проведено на 30.01.2020 г.
Решения, взети с Протокол №7 от заседанието, проведено на 27.02.2020 г.
Решения, взети с Протокол №8 от заседанието, проведено на 09.03.2020 г.
Решения, взети с Протокол №9 от заседанието, проведено на 29.04.2020 г.
Решения, взети с Протокол №10 от заседанието, проведено на 27.05.2020 г.
Решения, взети с Протокол №11 от заседанието, проведено на 29.06.2020 г.
Решения, взети с Протокол №12 от заседанието, проведено на 30.07.2020 г.
Решения, взети с Протокол №13 от заседанието, проведено на 31.08.2020 г.
Решения, взети с Протокол №14 от заседанието, проведено на 30.09.2020 г.
Решения, взети с Протокол №15 от заседанието, проведено на 06.10.2020 г.
Решения, взети с Протокол №16 от заседанието, проведено на 30.10.2020 г.
Решения, взети с Протокол №17 от заседанието, проведено на 30.11.2020 г.
Решения, взети с Протокол №18 от заседанието, проведено на 15.12.2020 г.
Решения, взети с Протокол №19 от заседанието, проведено на 30.12.2020 г.
Решения, взети с Протокол №20 от заседанието, проведено на 28.01.2021 г.
Решения, взети с Протокол №21 от заседанието, проведено на 26.02.2021 г.
Решения, взети с Протокол №22 от заседанието, проведено на 24.03.2021 г.
Решения, взети с Протокол №23 от заседанието, проведено на 13.04.2021 г.
Решения, взети с Протокол №24 от заседанието, проведено на 28.04.2021 г.
Решения, взети с Протокол №25 от заседанието, проведено на 28.05.2021 г.
Решения, взети с Протокол №26 от заседанието, проведено на 08.06.2021 г.
Решения, взети с Протокол №27 от заседанието, проведено на 16.06.2021 г.
Решения, взети с Протокол №28 от заседанието, проведено на 28.06.2021 г.
Решения, взети с Протокол №29 от заседанието, проведено на 29.07.2021 г.
Решения, взети с Протокол №30 от заседанието, проведено на 30.08.2021 г.
Решения, взети с Протокол №31 от заседанието, проведено на 04.09.2021 г.
Решения, взети с Протокол №32 от заседанието, проведено на 20.09.2021 г.
Решения, взети с Протокол №33 от заседанието, проведено на 30.09.2021 г.
Решения, взети с Протокол №34 от заседанието, проведено на 29.10.2021 г.
Решения, взети с Протокол №35 от заседанието, проведено на 30.11.2021 г.
Решения, взети с Протокол №36 от заседанието, проведено на 30.12.2021 г.
Решения, взети с Протокол №37 от заседанието, проведено на 27.01.2022 г.
Решения, взети с Протокол №38 от заседанието, проведено на 24.02.2022 г.
Решения, взети с Протокол №39 от заседанието, проведено на 17.03.2022 г.
Решения, взети с Протокол №40 от заседанието, проведено на 31.03.2022 г.
Решения, взети с Протокол №41 от заседанието, проведено на 28.04.2022 г.
Решения, взети с Протокол №42 от заседанието, проведено на 27.05.2022 г.
Решения, взети с Протокол №43 от заседанието, проведено на 28.06.2022 г.
Решения, взети с Протокол №44 от заседанието, проведено на 22.07.2022 г.
Решения, взети с Протокол №45 от заседанието, проведено на 30.08.2022 г.
Решения, взети с Протокол №46 от заседанието, проведено на 28.09.2022 г.
Решения, взети с Протокол №47 от заседанието, проведено на 31.10.2022 г.